top of page
L-Side 1920x560.jpg

ROCK TEA

ใครชอบรสชาติชาเข้มๆ กลิ่นหอมๆ ชุ่มคอสุดๆ ต้องลองชา 3 ตัวนี้
ชาจะหอมกลิ่นดอกไม้แซมด้วยกลิ่นควันไฟจางๆเป็น Background
และที่สำคัญ ชงทนทุกตัว !!

bottom of page