วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

ใบชาสามม้าไม่อยากให้ทุกคนลืม วันสำคัญซึ่งเกิดจากความพยายามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล วันที่คนทั่วโลกยกย่อง วันที่คนไทยภูมิใจ

“เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก”

“สิทธิบัตรนี้....เราคิดเอง.....คนไทยทำเอง.....เป็นของคนไทย.....มิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัว.....ทำฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้าน.....สำหรับประชาชน.....ไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว.....พระเจ้าอยู่หัวอยากได้น้ำ ก็ไปเปิดก๊อกเอาน้ำมาใช้ อยากได้น้ำสำหรับการเพาะปลูกก็ไปสูบจากน้ำคลองชลประทานได้ แต่ชาวบ้านชาวนาที่ไม่มีโอกาสมีน้ำสำหรับเกษตรก็ต้องอาศัยฝน ฝนไม่มีก็ต้องอาศัยฝนหลวง”

พระราชกระแสในวันที่ได้รับถวายสิทธิบัตรฝนหลวง 2 มิ.ย.48
กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกที่ได้รับการออกสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศในแผนผังการทำฝนหลวง

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ใบชาสามม้า จำกัด

แชร์ไปยัง :
Top