อูหลง พังแต๊

อูหลงชาหอม คนแต้จิ๋วจะเรียกว่า “พังแต๊” เป็นที่นิยมดื่มอย่างมากในประเทศไทย
เพราะเป็นชาที่รสชาติอ่อน สีชาใสสวย มีกลิ่นหอม ดื่มง่าย ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย

Top