ตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชา

ตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชาส่วนใหญ่จะนิยมทำจากดินเผา(จื่อซา)และกระเบื้องเคลือบ
ที่จะค่อยๆสวยขึ้นตามกาลเวลาโดยอาศัย การรดน้ำชาเป็นตัวเคลือบผิว
โดยส่วนของดินเผาก็จะมีผิวที่มันขึ้น ชุ่มชื้นขึ้น และกระเบื้องเคลือบก็จะเกิดเป็นลายแบบแตกลายงาขึ้น

Top