ชุดชงชา

ชุดชงชา ก็คืออุปกรณ์การชงชาแบบครบชุด มีทั้งชุดเล็ก ชุดใหญ่ ให้เลือกชม
โดยหลักจะประกอบไปด้วย ป้านชา จอกชา ถ้วยกลาง ฐานรอง และอื่นๆตามแต่ละขนาดแตกต่างกันไป

Top