จอกชา

จอกน้ำชา เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมในการสะสมเช่นกัน
โดยมีรูปทรงและลวดลายที่แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน

Top