ตานฉง 3 ก๊ก

 

เล่าป่ กวนอู เตียวหุย  3 ผู้กล้าร่วมสาบานใต้สวนท้อ
พบกับชาตานฉง 3 ชนิดที่มีเอกลักษณ์ และให้รสสัมผัสกับกลิ่นหอมที่แตกต่างกัน 

Top