ROCK TEA


ใครชอบรสชาติชาเข้มๆ กลิ่นหอมๆ ชุ่มคอสุดๆ ต้องลองชา 3 ตัวนี้
ชาจะหอมกลิ่นดอกไม้แซมด้วยกลิ่นควันไฟจางๆเป็น Background
และที่สำคัญ ชงทนทุกตัว !!

Top