ชาดอกไม้

ชาอบดอกไม้ หมายถึง การนำดอกไม้ ใบไม้ หรือ ผลไม้ มาทำเป็นชา
โดยใช้คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นที่ดีของใบชามาเป็นจุดเด่นในการผลิต ทำให้มีกลิ่นต่างๆหลากหลายชนิด
เหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอม เวลาดื่มชาทำให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น

Top